Privacy verklaring

Kinderyogata respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van de website.
Ik vind het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen, en ga zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij mijn uitgangspunt.
Met het gebruik van de website en het lidmaatschap van de kinderyogalessen gaat u akkoord met het privacybeleid.

Over Kinderyogata

De website kinderyogata wordt bijgewerkt en gehost d00r AndBrands.
De fysieke locatie is gevestigd in Nieuw Vennep. De docent van Kinderyogata woont in Kudelstaart.

Nieuwsbrieven en roosterwijzigingen

Kinderyogata communiceert via e-mail over wijzingen in het rooster of andere specifieke of noodzakelijke nieuwtjes voor de leden. Hieronder vallen automatisch mensen die lid zijn geweest. Wanneer je niet langer lid bent van Kinderyogata, kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen.

Zeer gering zal Kinderyogata een nieuwsbrief versturen met veranderingen, weetjes, ideeën, tips en nieuwtjes. Mocht u daar niet meer van op de hoogte willen zijn kunt u dit schriftelijk kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar Kinderyogata@outlook.com.

Persoonsgegevens leden

Kinderyogata gebruikt persoonlijke gegevens voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening.
Ook worden deze gegevens gebruikt om leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen.

Ik zal nooit de persoonlijke gegevens van leden ter beschikking stellen of verkopen aan derden. Wanneer u niet langer lid bent van de Kinderyogata, kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen uit het ledenbestand.

Nader toegelicht:

Welke gegevens verzamelt Kinderyogata?

Wanneer u  aanmeldt voor de nieuwsbrief, het contactformulier invult, of andere aanvragen doet voor een van de diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik vewerk in dat geval alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Evt. Straat en huisnummer;
Woonplaats;
Geboortedatum;

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam en e-mailadres voor het verzenden van nieuwtjes, en nieuwsbrieven. En voor het volgen van lessen en/of workshops.
  • Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
  • Uw naam, emailadres en fysieke adres voor het maken van facturen als u een dienst aankoopt.
  • Door de gegevens te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor u uitgevoerd moeten worden.

Blessures/bijzonderheden of andere zaken:

Voor het goed kunnen geven van een  (prive) les is het van belang dat ik op de hoogte ben van evt blessures, bijzonderheden of ziekte. Wanneer u dit aangeeft wordt deze informatie zorgvuldig bewaard.

Bewaartermijn

Kinderyogata bewaart u gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Bij uitschrijving van mails wordt u zo spoedig mogelijk verwijderd uit de mailing lijst. Wanneer u lid bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken.

Klachtenregeling

Kinderyogata zal er alles aan doen om mijn vak zo goed mogelijk uit te oefenen en u tips en nieuws geven die ik bruikbaar vind. Heeft u toch klachten over de tips, nieuwsbrieven of demanier waarop ik met u of uw kind bent omgegaan dan is dat goed om dat kenbaar te maken. Heeft u behoefte om met mij in gesprek te gaan dan is daar ook altijd de mogelijkheid toe. Neem dan contact met mij op via telefoon of email.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.