Algemene Voorwaarden

Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden via email of telefonisch; je krijgt vervolgens een inschrijfformulier toegestuurd.  Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal KinderyogaTa vooraf met je in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Wegens gebruik van etherische oliën is het raadzaam om evt. allergieën te melden.

Indien er per direct geen plaats is, dan zal je kind op de wachtlijst komen. Je wordt hierover geïnformeerd per email. Mocht je hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan graag dit per mail doorgeven aub.

Tarieven

KinderyogaTa werkt met strippenkaarten en losse lessen, zie hiervoor de website voor meer informatie. De kosten van de lessen staat vermeld op de website.  Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Je ontvangt hiervoor een factuur.  Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Alle door KinderyogaTa gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Hoe werkt een strippenkaart?

Elk kind krijgt bij zijn eerste les een strippenkaart, deze is verdeeld in 10 vakjes, bij aanvang van elke les wordt deze afgevinkt. De kaart is maximaal 12 weken geldig. De strippenkaarten blijven in bezit van KinderyogaTa. De 10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken. Met uitzondering van zie hieronder.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Afmelden bij ziekte

Bij ziekte of afwezigheid van een les kan er eenmalig een les worden ingehaald per 10-ritten van een strippenkaart. Deze les zal de docent van Kinderyogata u mededelen wanneer deze zal plaatsvinden. Er kan geen gebruik worden gemaakt van restitutie van het lesgeld. Bij een 5-ritten strippenkaart is er geen mogelijkheid tot inhalen van een les.

Wel is er de mogelijkheid in beide gevallen om iemand anders de les te komen volgen bijv. broer(tje), zus(je), vriend of vriendin.

In geval van ziekte van de docent wordt er gekeken naar de mogelijkheid om deze les in te halen of een vervangend docent zal de les overnemen.

Afmelden bij blessure of ongeval

In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een 10-lessenkaart tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade wordt via kinderyogata@outlook.com aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer.

Bij een 10-lessenkaart start de blokkade vanaf de eerstvolgende les. Bij zwaarwegende omstandigheden, kan deze periode verlengd worden. De beoordeling daarvan en de duur van de verlenging is uitsluitend ter beoordeling van KinderyogaTa. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de yogalessen.

Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van KinderyogaTa, kan een les of workshop worden geannuleerd. KinderyogaTa zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via onze facebookpagina, email en/of whatsapp. Deze les wordt uiteraard niet afgevinkt op de 10 lessen kaart.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat KinderyogaTa je kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen je vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van je werk, waarop je tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt KinderyogaTa dit graag van je.

Betalingen

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de eerste les is voldaan. Voor de losse lessen kan contant of per betaalverzoek betaald worden.

  • Betaling vindt plaats voor aanvang van de te volgen cursus. Dit kan door uw kind aan te melden waarop u een factuur ontvangt via de mail.
  • Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docente zich het recht voor de leerling toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
  • Er is geen mogelijkheid tot restitutie van lessen.
  • Lesgeld kan tussentijds worden gewijzigd, hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.
  • Bij eenmalige workshops biedt Kinderyogata de mogelijkheid om eenmalig de workshop te kunnen inhalen. Lukt dit niet dan is restitutie niet mogelijk.
  • De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting*, tenzij anders vermeld. Kinderyogata behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per e-mail. *Kinderyogata valt sinds 2022 onder de Kleine Ondernemers Regeling, dus zal bij verzoek om een factuur geen btw vermelden.

Brengen en halen

KinderyogaTa verzoekt je ervoor te zorgen dat je kind op tijd aanwezig is, zodat op tijd met de les gestart kan worden. Het is storend voor de les als je kind te laat binnenkomt.

Parkeren

Op de locatie van Nieuw Vennep is er voldoende parkeergelegenheid, graag parkeren in de vakken van de fysiotherapie. Er is ook een wachtruimte binnen waar ouders gebruik van mogen maken.

Kleding

Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. legging of joggingbroek en een t-shirt). In de winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden. Iets warms voor de mediatie is aan te raden, bijv een warme trui. Yogamatten, dekentjes en kussentjes zijn aanwezig.

Misdragen

Wanneer een kind zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld. Uiteraard krijgt het kind eerst een aantal waarschuwingen en wordt het daarna besproken met de ouders/verzorgers.

Mededelingen

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt je kind hierover informatie mee naar huis of er wordt een mail gestuurd. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld.

Vakanties

In principe vervallen de lessen op feestdagen en tijdens basisschoolvakanties.. Hiervan kan worden afgeweken vanwege het feit dat de locatie waar de lessen plaatsvinden zich in Zuid-holland bevindt en de woonplaats van de docent in Noord- holland is.

De vakantiesluitingen ontvangt u bij aanmelding en is te vinden onder kopje vakantie op Instagram.

Wel zullen er extra workshops aangeboden worden, deze lessen zijn extra en dienen los betaald te worden. Deze lessen worden ruim op tijd aangekondigd. Indien je zelf op vakantie gaat buiten de schoolvakanties om kan er geen restitutie berekend worden.

Ongevallen, eigen risico en aansprakelijkheid

KinderyogaTa is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. KinderyogaTa stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. KinderyogaTa stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van KinderyogaTa.

Kinderyogata heeft op de website een privacy statement staan. Hier kunt u lezen hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Kinderyogata kan de algemene voorwaarden aanpassen maar zal u daarvan op de hoogte brengen.

Vragen en/of opmerkingen: mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt KinderyogaTa dat graag van je.  Bereikbaar via de mail kinderyogata@outlook.com of via telefoonnummer 0631935439.

Persoonsgegevens

KinderyogaTa verzamelt persoonsgegevens van de leerling en ouder(s)/verzorger(s) voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, het bijhouden van haar ledenbestand en voor administratieve en informatie-doeleinden. KinderyogaTa gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens gebruikt KinderyogaTa onder meer om leerlingen/ouder(s)/ verzorger(s) te informeren over activiteiten en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het aanbod. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van KinderyogaTa kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan kinderyogata@outlook.com. U bent in dit geval mogelijk niet van alle diensten en producten op de hoogte.

Social media
Bij aanmelding wordt er schriftelijk toestemming gevraagd of u akkoord gaat met foto’s en/of videobeelden die zijn genomen tijdens lessen en waarop de leerling te zien is ter promotie van Kinderyogata openbaar te maken.

Tijdens evenementen, workshops of andere activiteiten van Kinderyogata is de mogelijkheid dat er foto’s en/of videobeelden gemaakt worden die als doeleinde wordt gebruikt ter promotie van KinderyogaTa. Als u bezwaar heeft kunt u dit aangeven via email.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Kinderyogata liggende omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: bijzondere weersomstandigheden, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, pandemie of andere situaties waar Kinderyogata geen invloed op beoefent.

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Kinderyogata is gebonden wanneer zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.