Algemene Voorwaarden

Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden via email of telefonisch; je krijgt vervolgens een inschrijfformulier toegestuurd.  Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal KinderyogaTa vooraf met je in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Wegens gebruik van etherische oliën is het raadzaam om evt. allergieën te melden. 

Indien er per direct geen plaats is, dan zal je kind op de wachtlijst komen. Je wordt hierover geïnformeerd per email. Mocht je hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan graag dit per mail doorgeven aub.

Tarieven

KinderyogaTa werkt met strippenkaarten en losse lessen, zie hiervoor de website voor meer informatie. De kosten van de lessen staat vermeld op de website.  Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Je ontvangt hiervoor een factuur.  Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Alle door KinderyogaTa gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Hoe werkt een strippenkaart?

Elk kind krijgt bij zijn eerste les een strippenkaart, deze is verdeeld in 10 vakjes, bij aanvang van elke les wordt deze afgevinkt. De kaart is maximaal 12 weken geldig. De strippenkaarten blijven in bezit van KinderyogaTa. De 10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken. Met uitzondering van zie hieronder.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als je kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dien je dit graag zo tijdig mogelijk door te geven. De les kan niet ingehaald worden, maar een broertje/zusje of vriendje/vriendinnetje kan dan aan de les deelnemen. In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een 10-lessenkaart tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade wordt via kinderyogata@outlook.com aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer. Bij een 10-lessenkaart start de blokkade vanaf de eerstvolgende les. Bij zwaarwegende omstandigheden, kan deze periode verlengd worden. De beoordeling daarvan en de duur van de verlenging is uitsluitend ter beoordeling van KinderyogaTa. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de yogalessen.

Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van KinderyogaTa, kan een les of workshop worden geannuleerd. KinderyogaTa zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via onze facebookpagina, email en/of whatsapp. Deze les wordt uiteraard niet afgevinkt op de 10 lessen kaart.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat KinderyogaTa je kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen je vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van je werk, waarop je tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt KinderyogaTa dit graag van je.

Betalingen

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de eerste les is voldaan. Voor de losse lessen kan contant of per betaalverzoek betaald worden.

Brengen en halen

KinderyogaTa verzoekt je ervoor te zorgen dat je kind op tijd aanwezig is, zodat op tijd met de les gestart kan worden. Het is storend voor de les als je kind te laat binnenkomt.

Kleding

Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. legging of joggingbroek en een t-shirt). In de winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden. Iets warms voor de mediatie is aan te raden, bijv een warme trui. Yogamatten, dekentjes en kussentjes zijn aanwezig.

Misdragen

Wanneer een kind zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld. Uiteraard krijgt het kind eerst een aantal waarschuwingen en wordt het daarna besproken met de ouders/verzorgers.

Mededelingen

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt je kind hierover informatie mee naar huis of er wordt een mail gestuurd. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld.

Vakanties

Er is tijdens de schoolvakanties en reguliere feestdagen geen les. Wel zullen er extra workshops aangeboden worden, deze lessen zijn extra en dienen los betaald te worden. Deze lessen worden ruim op tijd aangekondigd. Indien je zelf op vakantie gaat buiten de schoolvakanties om kan er geen restitutie berekend worden. 

Ongevallen en aansprakelijkheid

KinderyogaTa is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. KinderyogaTa stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. KinderyogaTa stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van KinderyogaTa.

Vragen en/of opmerkingen: mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt KinderyogaTa dat graag van je.  Bereikbaar via de mail kinderyogata@outlook.com of via telefoonnummer 0631935439.